Domů / Podmínky vrácení peněz

Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující (koncový spotřebitel) odebral zboží, které mu bylo doručeno přepravní službou. V souladu se zákonem č.367/2000 Sb. Ze dne 14.září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, zboží převzal jinak než osobně. A bylo mu doručeno přepravní službou . Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis e-mailem na adresu: gapabull@gapabull.cz, s textem: ,,Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury : XXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet: XXXX , datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Vrácené zboží, musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, osvědčení návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží speciálně upraveného nebo vyrobeného na přání zákazníka, které není běžně skladem.

e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.


                                

© Používáme oXyShop Nastavení cookies